BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA/PSİKOTERAPİ

Yetişkinlerle Psikolojik danışma/Psikoterapi

Yaşamlarında çeşitli durumlarla mücadele eden 18 yaş ve üstü bireyler için bireysel psikolojik danışma/psikoterapi hizmetleri verilmektedir. Artık oy kullanacak yaşa gelmiş ya da emeklik döneminde olsanız da, yaşamda zihninizi ve bedeninizi zorlayacak durumlar ya da olaylarla her zaman karşılaşabilirsiniz.  Bu zorlu dönemlerde psikolojik danışma/psikoterapi süreci size yardımcı olabilir. Uzmanlığım aşağıda detayları bulunan alanlarda bulunmaktadır.

Not: KOVİD-19 salgınına rağmen çeşitli nedenlerden ötürü online psikolojik danışma/psikoterapi alabilecek koşulları olmayan danışanlara yüzyüze hizmet verilmektedir.

Yakın İlişkiler

Başkalarıyla ilişkiler insan varoluşunun merkezinde bulunur. İnsanlar ilişkiler bütünlüğü içinde tasavvur edilir, ilişkilerin içine doğar ve ilişkiler içinde yaşar. Her bireyin yaşamını sürdürmek ve hayatta kalmak için diğer insanlara bağımlılığı insanlık durumunun temel gerçeğidir. İlişkiler insan karekterini şekillendirmede önemli bir rol oynar. “Yaşamınızı ne anlamlı kılar?” sorusuna pek çok kişi ebeveynleriyle, kardeşleriyle, eşleriyle, sevgilileriyle, arkadaşlarıyla ilişkilerini ve “sevilmeyi” cevabını verir. Dolayısıyla mutluluk yakın ilişkilerle bağlantılıdır (Berscheid ve Peplau, 2000).

Yakın ilişkiler içinde bulunan yetişkinlik dönemindeki romantik ilişkiler, ebeveynlerle ilişkiler, kardeşlik ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri ve iş yerindeki ilişkilerin daha sağlıklı ve işlevsel olması konusunda yardım verilmektedir.

Çocukların ebeveynleriyle kurduğu ilişkilerin niteliği, yetişkin yaşamlarında hem romantik ilişkilerinde hem de kardeşlik, arkadaşlık, iş yeri ilişkileri gibi diğer yetişkinlik ilişkilerinde önemli etkilere sahiptir (bkz. Conger ve diğ., 2000; Feeney ve Noller, 1990; Hazan ve Shaver, 1987). Bu nedenle danışanların, her türlü yakın ilişki örüntülerindeki benzerlikler, farklılaşmalar, döngüler ve bu döngülerin nasıl kırılacağı üzerinde durulmaktadır.

 

Yaşam Geçişleri Süreci İçin Psikolojik Danışma/Psikoterapi

Yaşımız ilerledikçe önemli geçiş dönemleri yaşarız. Yaşam, bu varoluşsal ve kimliğimizi şekillendiren “krizler” ile doludur. Yaşam geçişleri, bizim mevcut varoluş biçimimizi yeniden gözden geçirmeye, birey olarak gelişmeye ve büyümeye zorlayan olaylarıdır. Bu geçişlerin bazıları olumlu olsa bile duygusal olarak başaçıkmak yine de çok zor olabilir. Bu geçişler yaklaşan evlilik ya da emeklilik gibi öngörülebilir olabileceği gibi sevilen birinin ölümü ya da ani bir iş kaybı gibi öngörülemez de olabilir. Olay ne olursa olsun, yaşadığımız her geçiş mevcut yaşamımızda değişiklik yapmaya bizi zorlar. Zorlayıcı yaşam geçişleri için aşağıdaki bazı örnekler gösterilebilir:

 • Evlilik ya da yeni bir ilişkiye başlanması
 • Yeni bir bebeğin gelişi
 • Bir bebeğe, çocuğa ya da ergene ebeveynlik yapmak
 • Büyümek ve evden taşınmak
 • Üniversiteye ya da işyerine uyum
 • Boş yuva, evden çocukların ayrılması
 • Boşanma, ayrılık ya da aldatılma
 • Emeklilik, iş kaybı ya da kariyer değişiklikleri
 • Mali kazanç ya da kayıp
 • Kendisinin ya da sevilen birinin ciddi bir hastalığa yakalanmasi ya da engelli olma durumu
 • Yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan sorunlar
 • Sevilen birinin ölümü
 • İnanç ya da maneviyatı sorgulamak
 • Cinsel kimliğin ya da cinsiyet kimliğinin sorgulanması

Çeyrek Yaşam Krizi Süreci İçin Psikolojik Danışma/Psikoterapi

Seçimleriniz ya da yaşamda nereye gideceğiniz hakkında emin olmayabilirsiniz. Hiçbir şeyle ilgili doğru kararı vermediğinizi düşünebilirsiniz. Kimlik krizleri hayatımızın herhangi bir noktasında ortaya çıkabilir. Varoluşsal krizleri ve orta yaş krizlerini sık sık duyarız, ama daha az bilinen kriz türlerinden biri, çeyrek yaşam krizi dediğimiz durumdur. Bu dönem, akademik dünyadan “gerçek” dünyaya geçişi kapsayan bir dönemdir. Yirmili yaşların ortasından itibaren, 25-35 yaş arasında yoğun olarak yaşanabilir. Bireylerin bıkıp usanmadan geleceklerini sorguladıkları ve geçmiş yaşantılarını hangi gelecek yaşantıların takip edeceğini düşündükleri en yoğun dönemdir. Çeyrek yaşam krizleri, bireyin değişken ve keşifsel bir yaşam yapısından daha yerleşik, daha öngörülebilir ve üretken rollere sahip olacağı köklü bir yaşam yapısına geçiş yaptığında ortaya çıkar (Robinson, 2016, 2019).

Bazı bireyler, tüm arkadaşları kariyerlerini geliştirirken geleceği olmayan bir işte sıkışıp kaldıklarını hissedebilirler; ya da arkadaşlarının evlenip çocuk sahibi olurken neden uzun süreli romantik bir ilişki kuramadıklarını düşünebilirler.

Bu tür bir krize yol açabilecek yaygın stres etkenleri arasında aşağıdakiler sayılabilir:

 • İş arama ya da kariyer planlaması.
 • İlk kez yalnız yaşamak.
 • İlişkilerde yön belirleme.
 • Uzun vadeli kişisel ya da mesleki kararlar vermek.

Kaynakça

Berscheid, E. ve Peplau, L. A. (2000). The emerging science of relationships. In H. H. Kelley, E. Berscheid, A.   Christensen, J. H. Harvey, T. L. Huston, G. Levinger, …. ve D. R. Peterson, Close relationshipss. 1-19. W. H. Freeman & Company.

Conger, R. D., Cui, M., Bryant, C. M., ve Elder Jr, G. H. (2000). Competence in early adult romantic relationships: a developmental perspective on family influences. Journal of Personality and social psychology, 79(2), 224.

Feeney, J. A., ve Noller, P. (1990). Attachment style as a predictor of adult romantic relationships. Journal of personality and Social Psychology, 58(2), 281.

Hazan, C., ve Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of personality and social psychology, 52(3), 511.

Robinson, O. C. (2019). A longitudinal mixed-methods case study of quarter-life crisis during the post-university transition: Locked-out and locked-in forms in combination. Emerging adulthood, 7(3), 167-179.

Robinson, O. C. (2016). Emerging adulthood, early adulthood and quarter-life crisis: Updating Erikson for the twenty-first century. In R. Zukauskiene (Ed.), Emerging adulthood in a European context (pp. 17–30). Routledge.

Dr. Mana Ece Tuna

Telefon

+90 533 811 2089

Telefonla randevu almak için Pazar günleri hariç diğer günler, saat 10.00-18.00 arasında arayabilirsiniz.

E-Posta

manaecetuna@gmail.com

Adres

Cinnah Cad. 37/19, 3.Kat, Çankaya / Ankara