AKADEMİK

Dereceler    
Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı, “2003 Cross-cultural differences in coping strategies as predictors of university adjustment of Turkish and U.S. students” 1997-2003
Yüksek
Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı. Thesis: “The role of optimism, sport anxiety and certain demographic characteristics in the performance of rifle and pistol shooters” 1994-1997
Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı 1990-1994

Burslar
TÜBA Bütünleştirilmiş Yurtiçi – Yurtdışı Bursu, ABD, Indiana, Notre Dame Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 2000-2001

Araştırma Alanları

Psikolojik uyum, Başa çıkma becerileri, Kurumla bütünleşme, Çokkültürlü Eğitim, Kültürel ve dilsel çeşitlilik içeren ortamlarda aile-okul-toplum ilişkisi, Mülteci/Göçmen aileler, Mülteci/Göçmen öğrencilerin eğitimi, Çokkültürlü eğitim üzerine öğretmenlerin mesleki eğitimi.

Araştırma Projeleri
TÜBİTAK 1003 Proje No: 215K478 GÖÇ-MAT: Göçmen Çocuklar İle Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi.
www.gocmat.com

Yürütücü
(2018-2019)

TEDU BAP Proje No: 14A101
The Use of Phototherapy Techniques During the Counseling Process to Help Clients to Establish Healthier Intimate Relationships with Their Parents, Romantic Partners, and Friends

Yürütücü
(2014-2016)

TÜBİTAK 1001 Proje No: 112K596
Türkiye’de Okul İkliminin Psikolojik Değişkenler Açısından İncelenmesi.
Araştırmacı
(2013-2015).
TÜBİTAK 2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Projesi
Yüksek Öğretimde Öğretim Üyesinin Öğretme Süreçlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Akran Gözlem ve Değerlendirme Programı Seminerleri. Prof. Dr. Kirby Barrick, University of Florida, 14-17 Ekim, TED Üniversitesi’nde Konuk Bilim İnsanı olarak bulunmuştur.
Yürütücü
(2014)
TEDU BAP Proje No: 13A203
Coping Strategies and Cultural Values as Predictors of University Students’ Adjustment.
Yürütücü
(2013-2014)
TEDU BAP Proje No: 12A202
Predicting students’ preparatory school academic performance in higher education Araştırmacı
(2012-2013)

 

Yayınlar 
Karsli-Calamak, E., Tuna, M. E., & Allexsaht-Snider, M. (2022). Understanding Refugee Families’ Potentials for Supporting Children’s Mathematics Learning. Teachers College Record, 124(5), 49-68.
Karsli-Calamak, E., Ece Tuna, M., & Allexsaht-Snider, M. (2020). Transformation of teachers’ understandings of refugee families’ engagement: multilingual family mathematics spaces. International Journal of Early Years Education, 1-17.
DOI: 10.1080/09669760.2020.1765093
Allexsaht-Snider, M., Karsli-Calamak, E., & Tuna, M. E. (2020). Teachers working with refugee children and families: lessons learned from the GÖÇ-MAT Project in Turkey. In L. Cardozo-Gaibisso & M. V. Dominguez (Eds), Handbook of research on advancing language equity practices with immigrant communities (pp. 219-244). IGI Global.
DOI: 10.4018/978-1-7998-3448-9.ch012 ISBN10: 1799834484
Karslı Çalamak, E., Tuna, M. E., & Allexsaht-Snider, M. (2019). Uncovering Refugee Families’ Educational Efforts through Multilingual Family Math. In Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA). Toronto, Ontario, Canada.
Tuna, M. E., Yıldırım Öcal, J., & Çakmak, H. E. (2017). Subjective Well-Being and Academic Success of First Year University Students: A Seemingly Unrelated Bivariate Probit Analysis. Ekonomik Yaklasim, 23-46. DOI: 10.5455/ey.36104
Çelİk Örücü, M., Bugay, A., Tuna, M. E., Çok, F., & Aşkar, P. (2015). Psychometric properties of Turkish version of the behavior problems scale for high school students. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(5), 337-345. DOI: 10.5455/apd.173180
Bugay, A., Aşkar, P., Tuna, M. E., Çelik Örücü, M., & Çok, F. (2015). Psychometric properties of the Turkish version of the school climate questionnaire high school form. Elementary Education Online, 14(1), 311-322. DOI: 10.17051/io.2015.46598
Tuna, M. E., & Tezer, E. (2012). Dispositional optimism and the performance of pistol and rifle shooters.. In International Psychological Applications Conference and Trends (pp. 1-4). Lisbon, Portugal: International Psychological Applications Conference and Trends.
Tuna, M. E. (2011). Psikolojik Danışma Gruplarının Mantıksal Çerçevesi. In A. Demir, & S. Koydemir (Eds.), Grupla Psikolojik Danışma (10 ed., pp. 25-45). Ankara Türkiye: Pegem Akademi.
Tuna, M. E.(2010). Yapılandırılmış Grupla Psikolojik Danışma Programı: Atılganlık Becerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 11-19.
Aladağ, M., Kağnıcı, D. Y., Tuna, M. E., & Tezer, E. (2003). Üniversite Yaşamı Ölçeği: Ölçek Geliştirme ve Yapı Geçerliği Üzerine Bir Çalışma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(20), 41-47.
 
Bildiriler
Tuna, M. E., Allexsaht-Snider, M., & Karsli-Calamak, E. (2022). Teacher-Parent-Child Interactions in Multilingual Mathematics Workshops With Refugee Families. 13th Biennial conference of the European Research Network About Parents In Education (ERNAPE), Nijmegen, The Netherlands, 29-31 August.
Tuna, M. E., Aracı İyiaydın, A., & Karslı Çalamak, E. (2019). Çokkültürlü Sınıflarda Öğretmenlik: Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri ve Çokkültürlü Eğitime Yönelik Yönelik Tutumları. 3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyonu Kongresi, Ankara.
Tuna, M. E., Karslı Çalamak, E., Solmaz, G., & Allexsaht-Snider, M. (2019). Refugee Children’s Educational Journeys Elicited in Multilingual Family Math Workshops. 12th Biennial Conference of ERNAPE “Parent Engagement as Power: Empowering Children, Schools and Societies”, Gdansk, Poland. 
Taner, M. R., Tuna, M. E., & Yıldırım Öcal, J. (2019). Taner, M. R., Tuna, M. E. And Yildirim, J. (2019) An Accountable and Participatory Approach to Strategic Planning and Management at a Young Non-Profit Foundation University in Turkey, EAIR The European Higher Education Society 41st Annual Forum, August 25-28, 2019, Leiden, The Netherlands.
Tuna, M. E., Karslı Çalamak, E., & Aracı İyiaydın, A. (2019). Cultivating Empathy for Syrian Refugee Children on Behalf of Turkish Classroom Teachers. 11th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Palma de Mallorca, Spain.
Tuna, M. E., Karslı Çalamak, E., Olkun, S., Haşlaman, T., & Allexsaht-Snider, M. (2019). GÖÇMAT Projesi Bilimsel Araştırma Çıktılarını Paylaşma Etkinliği. TED University, Ankara, Turkey.
Karslı Çalamak, E., Tuna, M. E., & Allexsaht-Snider, M. (2019). Uncovering Refugee Families’ Educational Efforts through Multilingual Family Math. In Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA). Toronto, Ontario, Canada.
Yıldırım Öcal, J., Tuna, M. E., & Taner, M. R. (2018). Internal Assessment of Quality Assurance System at a Foundation University in Turkey. International Conference on Quality in Higher Education, İstanbul, Turkey.
Tuna, M. E., & Karslı, E. (2017). Challenges of Integration: Turkey’s Policy on Education of Syrian Children. The British Society for Middle Eastern Studies (BRISMES) Conference: “Movement and Migration in the Middle East: People and Ideas in Flux”, Edinburgh, Great Britain.
Tuna, M. E., & Bozanoğlu, İ. (2016). Academic Motivation and Social Integration as Predictors of Academic Integration in Pre-service Teachers. Clute Institute International Education Conference, Venice, Italy.
Yıldırım Öcal, J., Tuna, M. E., & Kıbrıs, Ş. (2015). The Association of Subjective Well-Being and Academic Success of Vocational School Students. 24th Meeting of the Economics of Education Association; 25-26 June Madrid, Spain.
Tuna, M. E., & Alpbek Zabunoğlu, E. S. (2014). Coping Strategies and Cultural Values as Predictors of University Students’ Adjustment. 14th Biennal Conference of the European Association for Research on Adolescence, Çeşme İzmir, September.
Bugay, P.Aşkar, M. E. Tuna, M. Çelik Örücü, F. Çok. (2014). Turkish Version of the School Climate Questionnaire: Gender and School Difference, Symposia: Adolescents and Schools: School Climate, Motivation and Inclusion 14th Biennal Conference of the European Association for Research on Adolescence, Çeşme İzmir, September.
Tuna, M. E., & Alpbek Zabunoğlu, E. S. (2014). Mindfulness and Some Personality Constructs as the Predictors of Subjective Well-Being. 28th of International Conference on Applied Psychology, Paris, July.
Bugay, A., Aşkar, P., Çok, F., Tuna, M. E., & Çelik Örücü, M. (2014). “Students’ Perceptions of School Climate: Gender and School Differences” in the Proceedings of International Teacher Education Conference, Dubai, UAE; 5-7 February, 2014. Dubai, UAE.
Çelik Örücü, M., Bugay, A., Aşkar, P., Tuna, M. E., & Çok, F. (2013). “Assessing Reliability and Validity of The 10-Item Short Version of The Behavior Problems Scale Among Turkish High School Students” The Regional Conference of the International Society for Adolescent Psychiatry and Psychology (ISAPP) (November, 2013).. Ankara, Turkey.
Yıldırım Öcal, J., Tuna, M. E., & Çakmak, H. E. (2013). Subjective Well-being and Academic Success of University Students in English Language School: A Seemingly Unrelated Bivariate Probit Analysis. Barcelona, Spain.
Bugay, A., Tuna, M. E., Çelik Örücü, M., Ulukaya, S., & Çok, F. (2012). Yeni Bir Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı: TED Üniversitesi Örneği, 4. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi, 14-16 Aralık 2012, Ankara. Ankara, Turkey.
Tuna, M. E., & Tezer, E. (2011). Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği Kısa Formu: Bir Ön Çalışma. 11. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Selçuk, Türkiye.
Tuna, M. E. (2010). Kurumla Bütünleşme Ölçekleri’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. V. Üniversiteler Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Sempozyumu 21–22 Ekim, Mersin, Türkiye.
Tuna, M. E., & Tezer, E. (2009). Cross-Cultural Differences In Coping Strategies As The Predictors Of University Adjustment Of Turkish and U.S. Students. The 11th European Congress of Psychology (ECP 2009), Oslo, Norway.
Tuna, M. E. (2006). Yapılandırılmış Grupla Psikolojik Danışma Programı: Atılganlık Becerileri. 1. Ulusal Uygulamalı PDR Kongresi, 21-23 Eylül, 2006, Mersin, Turkey.
Tuna, M. E. (2006). Üniversite Öğrenci Hizmet Birimleri: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’den Örnekler. 1. Ulusal Uygulamalı PDR Kongresi, 21-23 Eylül, Mersin, Turkey.
Fışıloğlu, H., & Tuna, M. E. (2005). Towards Cross-Cultural Demographics by Differentiation Analysis Inventory: Data from Turkey- University Student Sample. Positive Psychotherapy International Training Seminar, 22-25, Haziran, 2005, Romania, Felix Spa. Felix Spa, Romania.
Tuna, M. E., & Fışıloğlu, H. (2005). Application of the Balance Model of the Positive Psychotherapy on University Adjustment. Positive Psychotherapy International Training Seminar, 22-25 Haziran, 2005, Felix Spa, Romania. Felix Spa, Romania.
Fışıloğlu, H., & Tuna, M. E. (2004). Experience Exchange: Report of Positive Psychotherapy Center-Turkey. Ukraine, Odessa, Positive Psychotherapy International Training Seminar, 8-12 Eylül.

 

İdari Görevler
Kalite Komisyonu üyesi, TED Üniversitesi
2017-2020
Human Subjects Ethics Committee Member, TED Üniversitesi
2016-2019
Öğretme ve Öğrenme Merkezi Direktörü, TED Üniversitesi
2012-2015

 

Kurumlara Verilen Eğitim ve Seminerler
Çağrışım Kartları Yoluylayla Göçmen Öğrencileri Anlamak
2019
MEB Ankara İlinde Çalışan Psikolojik Danışmanlara Yönelik “Göçmen Çocuklar ve Ergenler için Destekleyici Bir Çevre Yaratmada Okul Psikolojik Danışmanının Rolü” semineri 2019
Milli Savunma Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Ruh Sağlığı Çalışanlarına Yönelik “Aile Danışmanlığı Giriş Eğitimi” 2019
MEB İzmir Bergama Kız Mesleki veTeknik Lisesi Öğretmen ve Öğrencilerine Yönelik seminerler: “Kadının Meslek Sahibi olmasının Önemi” ve “21. Yüzyıl Kariyer Becerileri” 2016
MEB Mamak Rehberlik Araştırma Merkezi, Mamak ilçesinde çalışan öğretmenler ve yöneticilere Yönelik “Göçmen Çocuklar ve Ergenler için Destekleyici Bir Çevre Yaratmada Öğretmenin Rolü” 2016
MEB Ankara, Çankaya İlçesi Psikolojik Danışmanlarına Yönelik Okul İklimini Geliştirme Seminerleri 2015
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-UNICEF bünyesinde “Afetlerde Psikososyal Destek Temel Eğitim Programı” 2011
Emniyet Genel Müdürlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı, Emniyet Teşkilatı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Seminerleri, 15-20 Mart, Antalya. 2010
SHÇEK Ankara Aile Danışma Merkezi Müdürlüğündeki çalışanlara yönelik eğitimler, Şubat, Ankara. 2010
 
Araştırma ve İstatistik Yöntemlerine Yönelik Alınan Eğitimler
Intervention Prevention Studies Workshop, Prof. Hakan Stattin & Dr. Metin Özdemir, TED Üniversitesi 2016
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirmede Proje Yazma Eğitimi, Prof. Dr. Sinan Olkun, TÜBİTAK 2015
Avrupa Birliği FP7 Proje Hazırlama Semineri, TÜBİTAK Proje Ofisi
2012
Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları, Dr. Ömer Faruk Şimşek 2005

 

Etkili Öğretim Seminer ve Eğitimleri

Bireysel Özellikler ve Öğretimi Bireyselleştirme, Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Eğitimi

  • E-öğrenme ortamlarında kazanımlar ve ontoloji kullanımı, Prof. Dr. Petek Aşkar
  • Ontoloji geliştirme süreci ve modelleme, Prof. Dr. Arif Altun,
  • Öğrenme ve bellek, Prof. Dr. Banu Cangöz
  • Etkileşimli öğrenme ortamları, Yavuz Akpınar
  • Uyarlanabilir öğrenme, Doç. Dr. Nurettin Şimşek
2012

Öğretim Üyesi Geliştirme Çalışma Grupları, Barbara Millis, University of Texas at San Antonio, Mart

  • Creating a syllabus to educate and motivate
  • Course redesign and revitalization
  • How students learn
  • Using cooperative activities to foster deep learning
2012
Öğretim Üyesi Geliştirme Programı, Doç. Dr. Nazlı Baydar, Koç Üniversitesi, 12-14 Haziran 2012
Öğretim Üyesi Geliştirme Programı, Dr. Marian McCarthy, University of College Cork, İrlanda, 5-12 Temmuz 2012
“Enhancing Student Learning Through Effective Teaching” Prof. Dr. Kirby Barrick, University of Florida, 14-17 Ekim. 2014
 
Ulusal / Uluslararası Psikoterapi Eğitimleri ve Sertifikaları
Aile ve Evlilik Terapisi Kapsamında Süpervizyon Çalışma Grubu, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü
2019
Aile ve Evlilik Terapisi Kapsamında Eş Terapisinde Aldatma, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi
2015
Aile ve Evlilik Terapisi Kapsamında Eş Terapisinde Cinsellik, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi
2015
İleri Düzey Evlilik ve Cinsel Terapi Eğitimi, Prof. Dr. Gerald R. Weeks, Türkiye Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) ve Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)
2015
Intensive Phototherapy Training and Supervision, Dr. Judy Weiser, Phototherapy Institution, Perugia, İtalya
2014
Aile ve Evlilik Terapisi Kapsamında İlişki Pusulası Modeli, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi
2013
Aile Terapisinde Metafor Kullanımı, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi
2013
Pozitif Psikoterapi Temel Eğitim Sertifikası, Prof. Dr. Nossrat Peseschkian ve Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, Positive Psychotherapy Association.
2006
Şema Terapi, Birinci Seviye, Dr. H. Alp Karaosmanoğlu
2006
Pozitif Psikoterapi İleri Seviye Uluslararası Eğitim, Prof. Dr. Nossrat Peseschkian Positive Psychotherapy Association, Romanya, Cluj
2005
Pozitif Psikoterapi İleri Seviye Uluslararası Eğitim, Prof. Dr. Nossrat Peseschkian Positive Psychotherapy Association, Ukrayna, Odesa
2004
Aile Terapisi, Üçüncü Seviye: Uygulama ve Süpervizyon, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi
2004-2005
Aile Terapisi, İkinci Seviye: Uygulama, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi
2004
Aile Terapisi, Birinci Seviye: Kuramsal, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi
2003
Gestalt Terapi, Başlangıç Seviyesi, Doç. Dr. Ceylan Tuğrul, Gestalt Terapileri Derneği
2003
Gestalt Terapi, Doç. Dr. Nita Hanna Scherler
2001
Psychological Intervention Techniques After Trauma, Dr. Yehuda Shacham & Dr. Danny Brown, Israel Community Stress Prevention Center
1999
Deprem ve Travma Sonrası Psikolojik Müdehale Yöntemleri, Türk Psikologlar Derneği.
1999
Madde Bağımlılığı ve Önleme Eğitimi, Prof. Dr. Yıldırım Doğan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1998
Sportif Performansı Artırmaya Yönelik Psikolojik Antrenman Yöntemleri
1996

Dr. Mana Ece Tuna

Telefon

+90 533 811 2089

Telefonla randevu almak için Pazar günleri hariç diğer günler, saat 10.00-18.00 arasında arayabilirsiniz.

E-Posta

manaecetuna@gmail.com

Adres

Cinnah Cad. 37/19, 3.Kat, Çankaya / Ankara